Emissions of Residential Wood Combustion in Urban and Rural Areas of Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-5
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 63 s.
Series
Abstract
Particulate matter (PM) is a significant threat of air pollution to human health in Finland and Europe. Residential wood combustion is a major cause of PM emissions. Therefore, the control of PM emissions is one of the most important challenges related to air quality. The goal of this thesis was to identify the characteristics of Finnish residential wood combustion, study the PM2:5 emissions and the population exposure they cause from different residential area types, and assess the emission reduction options for the future. The total PM2:5 emissions from residential wood heating was 8230 Mg a-1, which amounted to 26% of the total emissions in Finland in 2005. Supplementary wood heating, i.e. stoves and masonry heaters, caused 70% of these. Non-urban areas were responsible for 57% of the total emissions. Supplementary heating caused 89% of the total PM2:5 exposure from RWC, with 80% of the total exposure coming from urban areas. In total, RWC was estimated to have caused around 200 premature deaths in 2005. From population exposure point of view, supplementary wood heating with stoves and masonry heaters was much more significant than primary heating with boilers. Since the RWC is increasing in the future, the reduction of the emissions is important for the public health. The reduction measures should be targeted at supplementary wood heating in urban areas, as it comprises the majority of the population exposure. A viable way to reduce the emissions in the short term could be to affect the operational practices through an information campaign or legislation measures. A slower method is the renewal of the appliances with newer models with lower emissions.

Hiukkaset on merkittävä terveysuhka Suomessa ja Euroopassa. Puun pienpoltto on suuri hiukkaspäästölähde. Hiukkaspäästöjen hallinta onkin yksi tärkeimmistä ilmanlaadun haasteista. Tämän diplomityön tarkoitus oli määrittää suomalaisen puun pienpolton ominaispiirteet, tutkia pienpolton pienhiukkaspäästöjä ja niiden aiheuttamaa väestöaltistusta eri asuinaluetyypeillä ja arvioida päästövähennyskeinoja tulevaisuudessa. Kokonaispienhiukkaspäästöt puun pienpoltosta olivat 8230 Mg a-1, joka oli 26 % Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2005. Lisälämmitys, eli varaavat takat ja uunit, aiheuttivat 70 % päästöistä. Maaseutuasutus vastasi 57 % kokonaispäästöistä. Lisälämmitys aiheutti 89 % puun pienpoltosta johtuneesta kokonaispienhiukkasväestöaltistuksesta, ja 80% altistuksesta johtui kaupunkialueiden päästöistä. Puun pienpolton arvioitiin aiheuttaneen 200 ennenaikaista kuolemaa vuonna 2005. Väestöaltistuksen näkökulmasta lisälämmitys varaavilla takoilla ja uuneilla oli huomattavasti merkittävämpää kuin päälämmitys boilereilla. Koska puun pienpoltto on lisääntymässä tulevaisuudessa, päästöjen vähentäminen on tärkeää kansanterveyden kannalta. Vähennystoimet tulisi kohdistaa kaupunkialueiden lisälämmitykseen, sillä se aiheuttaa suurimman osan väestöaltistuksesta. Toteuttamiskelpoinen päästövähennyskeino lyhyellä aikavälillä voisi olla laitteiden käyttötapoihin vaikuttaminen valistuskampanjoilla tai lakisäädäntötoimilla. Hitaampi keino on laitteiden korvaaminen uusilla, vähäpäästöisillä malleilla.
Description
Supervisor
Lund, Peter
Thesis advisor
Karvosenoja, Niko
Savolahti, Mikko
Keywords
puun pienpoltto, päästöt, varaava takka, puukiuas, hiukkaset, altistuminen, residential wood combustion, masonry heater, sauna stove, emissions, particulate matter, population weighted concentration, population exposure
Other note
Citation