TaK250355

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Tutkielmani tarkastelee 5­—14-vuotiaana tekemiäni lapsuus- ja nuoruusajan piirroksia, joita olen havainnoinut ja analysoinut käyttäen apuna päiväkirjojani ja lähdekirjallisuutta. Olen tehnyt tutkimustyötä autoetnografista menetelmää käyttäen, minkä vuoksi omat muistoni, tunteeni ja kokemukseni ovat vahvasti läsnä työn sisällössä. Tutkielmani on luonteeltaan omaelämäkerrallinen ja aineistoluku koostuu kuvien ympärille kytkeytyvistä narratiiveista. Selvitin tutkielmassa havaitsemieni kuva-aiheiden toistoa ja monipuolisuutta piirroksessani. Olen käyttänyt laajasta aineistostani löytyneiden teemojen ja tyyppien hahmottamiseen taulukoita ja tarkkaa määrällistä luokittelua, joten laadullinen tutkimukseni sisältää myös määrällisen tutkimuksen piirteitä. Piirustusteni kautta olen tarkastellut piirtämisen merkityksiä kasvavan nuoren elämässä. Olen myös pyrkinyt yhdistämään piirrokset ympäristöni visuaaliseen kuvakulttuuriin ja mahdollisiin ulkopuolelta tulleisiin vaikutteisiin.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
Lapsuus, nuoruus, piirtäminen, autoetnografia
Other note
Citation