The productisation of dimensioning of the ship's electric propulsion systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on mallintaa laivan sähköisen potkurijärjestelmän mitoitusprosessi, kerätä mitoitukseen tarvittava tieto yhteen dokumenttiin sekä tutkia erilaisia mahdollisuuksia järjestelmän mitoituksen tukiohjelman kehittämiseksi. Työn alussa on pohdittu tuotteistamisen problematiikkaa ja sillä saavutettavia etuja. Sen jälkeen on esitetty lyhyesti komponentit, joista sähköiset potkurijärjestelmät koostuvat sekä komponenttien mitoittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Mitoitusprosessi on mallinnettu ja mitoituksessa tarvittava tieto on kerätty haastattelemalla mitoitusta tekeviä asiantuntijoita ja yhdistämällä mitoitusohjeita. Sisäisen tuotteistamisen tuloksena on mitoituksen tukiohjelmalle saatu tarpeet ja vaatimukset. Keskeisimpiä tukiohjelmalta vaadittavia ominaisuuksia ovat potkurijärjestelmän komponenttien mitoitus, jännitekiskojen oikosulkuvirtalaskelmat, jännitekiskojen särötasojen analysointi sekä suodattimien alustava mitoitus ja vaikutus särötasoon. Tutkittuja sovelluksia ovat PlantSize ja Integrated Vessel Simulator. Ohjelmia on tutkittu haastattelemalla niiden kehittämisessä mukana olleita asiantuntijoita sekä saatavilla olevien esitteiden avulla. Lisäksi PlantSize:a on analysoitu käyttämällä itse ohjelmaa. Nykyään Marine Divisioonassa käytössä oleviin ohjelmiin on perehdytty sisäistä tuotteistusta tehtäessä, minkä pohjalta on pohdittu niiden mahdollisuuksia yhdeksi kattavaksi mitoitustyökaluksi. Sähköisen potkurijärjestelmän mitoituksen tukiohjelman tarpeet ja vaatimukset osoittautuivat sen verran erikoislaatuisiksi, että tutkitut sovellukset eivät niitä täyttäneet. Niiden kehittämiselle toimivaksi mitoitustyökaluksi ei löydetty perusteita. Tällä hetkellä Marine Divisioonassa on käytössä ohjelmia, joita kehittämällä ja yhdistämällä saadaan vaadittavat ominaisuudet sisältävä mitoituksen tukiohjelma.
Description
Supervisor
Jokinen, Tapani
Thesis advisor
Ämmälä, Petteri
Keywords
productisation, tuotteistaminen, propulsion, potkurijärjestelmä, dimension, mitoitus, dimensioning process, mitoitusprosessi, demands, vaatimukset, support tool, tukiohjelma
Citation