Pääsuunnittelijan tehtävät projektinjohtourakoissa - SRV Mallilla toteutetun projektijohtourakan erityispiirteet (11. Pääsuunnittelija–koulutusohjelma)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 8/2012
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on SRV Mallilla toteuttavien projektinjohtourakoiden suunnittelutyön ohjauskäytäntöjen tehostaminen, tarvittavien apuvälineiden laatiminen sekä tarpeen vaatiessa suunnittelusopimuspohjien täsmentäminen. Lisäksi tavoitteena on selventää erilaisten suunnittelusopimussuhteiden vaikutusta projektinjohtourakoitsijan tehtäviin ja vastuisiin, sekä tuoda esille sopimusten mukaisten vastuiden vaikutus rakennushankkeen resursointiin ja suunnittelunohjauksessa käytettäviin toimintatapoihin.
Description
Keywords
pääsuunnittelija, projektinjohtourakat, SRV Malli, suunnittelunjohto, rakennushankkeet
Other note
Citation