Schreiber- ja keskileveyskaavojen keskinäistä vertailua konelaskutyössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1957
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
53 s. + liitt. 32
Series
Description
Supervisor
Hirvonen
Keywords
Other note
Citation