Kanta-asiakasohjelmien vaikutus asiakasuskollisuuteen - case-tapauksena päivittäistavarakauppaketjujen kanta-asiakasohjelmat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
asiakkaat, kuluttajakäyttäytyminen, kauppaketjut, päivittäistavarat
Other note
Citation