En högtryck bilmotor typ Peugeot för 50 hkr bör konstrueras och härvid indusökas om användningen av speciell spolpump medför avsevärd minskning i rikt eller om vevhuspump blir praktiskt taget lika fördelaktig

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1924
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
57
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation