Nykyaikainen ilmakuvaus arkkitehdin työvälineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Asuntosuunnittelu
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
144
Series
Abstract
Tämä diplomityö esittelee tapoja, joilla arkkitehdit ovat perinteisesti hyödyntäneet ilmakuvia ja kuinka nykyaikainen tekniikka mahdollistaa uusia sovellutuksia heidän työssään. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota arkkitehdille perustavanlaatuista tietoa eri menetelmistä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Tavoitteenani on, että lukemalla tämän diplomityön arkkitehti saa riittävästi tietoa ja ymmärrystä, jotta voi ostaa palveluita ja käyttää niitä apuvälineinä varsinaisessa työssään. Diplomityö jakautuu kahteen osioon, joista ensimmäisessä keskitytään teoriaan, ja toisessa tutkitaan uusia tekniikoita käytännössä. Työssä käsitellään paljon myös radio-ohjattavia pienoiskoptereita, sillä niitä käytetään ilmakuvauksessa yhä enenevässä määrin.

This thesis presents ways in which architects can utilize aerial photography, and how new technology enables fresh applications in the field of architecture. The benefits and drawbacks of each technique are presented in the study. By reading the thesis, an architect gets enough information and knowledge to procure aerial imaging services and utilize them in their work. The study is divided into two parts: The first part concentrates on theory and the second part highlights practical field tests. The following techniques are tested: superimposing 3D-models onto real life video footage, photogrammetric scanning and infrared photography. Radio-controlled multicopters (drones) are also studied due to their increased popularity and use in aerial photography.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Salmi, Kai
Keywords
arkkitehtuuri, ilmakuvaus, fotogrammetria, multikopteri, visualisointi
Other note
Citation