Simulointityökalun kehitys kestomagneettitahtikonekäytölle tuulimyllysovellukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Kestomagneettitahtikoneet ovat yleistymässä tuuliturbiinikäytöissä. Kestomagneettitahtikoneella on oikosulkukonetta parempi hyötysuhde ja dynaamiset ominaisuudet. Tässä työssä on kehitetty simulaattori kestomagneettitahtikonekäytölle tuulimyllysovellukseen. Simulaattori on tarkoitettu lähinnä tuulimyllysovellusten simulointiin mutta sitä voidaan käyttää myös pelkän verkkovaihtosuuntaajan toiminnan tutkimiseen. Työn teoriaosassa esitellään erilaisia tuuliturbiinikonsepteja. Sähkön laatu, yliaallot ja toiminta verkkohäiriötilanteissa määritellään ns. verkkosäännöissä. Lisäksi käsitellään kestomagneettitahtikoneen matemaattinen malli ja suoraan vääntömomentin säätöön perustuvan sähkökäytön toiminta. Simulaattori on toteutettu C-kielellä. Työssä esitellään simulaattorin rakenne sekä siihen rakennettuja tuulimyllyihin liittyviä toimintoja, kuten momenttireferenssin muodostaminen nopeuden funktiona, kentänheikennys sekä harmonisten laskenta. Yksi tärkeimmistä asioista on käytön toiminta jännitedipeissä ja verkon tukeminen. Työn kokeellinen osa on painottunut esittelemään toimintaa verkkohäiriötilanteissa. Simulointituloksia symmetrisestä ja epäsymmetrisestä jännitedipistä verrataan tehdasolosuhteissa mitattuihin tuloksiin.
Description
Supervisor
Hinkkanen, Marko
Thesis advisor
Komsi, Reijo
Keywords
permanent magnet synchronous machine, kestomagneettitahtikone, direct torque control, taajuusmuuttaja, frequency converter, tuulienergia, wind power, suora vääntömomentin säätö, simulation, simulointi
Other note
Citation