Projektera ett bomullsspinneri med 40.000 spinningsspindlar, och undersök för ändamålet arbetskostnadernas förhållande vid vanligt och highdraft-system, när man spinner 30 och 40 nummers garner

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1931
Major/Subject
Tekstiiliteollisuus
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
67
Series
Description
Supervisor
Simola, Emil J.
Keywords
Other note
Citation