Lähimökki

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Spatial Design
Tilasuunnittelun maisteriohjelma
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Mökkeily on suomalaiselle kaupunkilaiselle kallista - kaikissa merkityksissään. Yhteistä on tarve mökkeilyyn - rauhoittumiseen luonnon äärellä. Kukapa ei tuntisi tarvetta päästä mökille aika ajoin? Kuinka nykypäivän kaupukilaisuus ja rikas suomalainen mökkeilyperinne voitaisiin yhdistää? Voisiko kaikilla olla mökki pyörämatkan päässä? Lopputyöni tarkastelee suomalaisen mökkeilyn lähihistoriaa ja sen tämän päivän haasteita. Työ jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on kirjallinen tutkielmaosa ja jälkimmäinen kattaa lähimökkeilykonseptin, sekä suunnitelman lähimökiksi. Tutkielman painopisteet ovat mökkeilyn olemuksessa ja kestävän kehityksen sekä muuttuvien työ- ja elämäntapojen asettamissa haasteissa mökkeilylle. Tutkielma luo katsauksen mökkeilyn tulevaisuudenäkymiin, käyttäen viimeaikaista vapaa-ajan tutkimusta sekä haastatteluja. Lopputyön produktiivinen osa on suunnitelma lähimökkiyteisön toimintakonseptiksi, sekä lähimökin rakennussuunnitelma tarvittavine kuvamateriaaleineen.

Could there be an urban, sustainable and democratic alternative, for the Finnish summer house? You know the feeling of getting out of the town? Somewhere quiet, somewhere calm. Summer cottages are far away and they cost a lot - for you, and for the environment. How could the essence of this wonderful leisure living culture, be achieved in todays modern, urban reality? The study examines the present challenges of the Finnish leisure living. Thesis has a research part and a production part. The Research part of the study explores different phenomenas and the challenges on the field. The main challenges, found in the study, are the lifestyle change of the young finnish urban generation, and the present demands of the overall sustainability, considering also our leisure activities and living. The production part of the thesis is forming an answer to the conditions, presented in the research part of the study. This second part of the thesis is a concept ideas for an urban hut community - leasing spaces, and a building proposal for one of the cottages.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Staffans, Aija
Kareoja, Pentti
Keywords
mökki, lähimatkailu, vapaa-aika, kaupunki, yhteisöllisyys, palvelumuotoilu, puurakentaminen, pienrakentaminen, summerhouse, leisure, city, community, service design, hut, small scale building, local, stuga, turism, byen, fritid, service design
Parts
  • lopputyöllä on nettisivu: www.lahimokki.tumblr.com
Citation