Spectrally Adjustable Radiance Source

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Licentiate thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
40
Series
Abstract
A spectrally adjustable radiance source based on light emitting diodes (LEDs) has been constructed for spectral responsivity measurements of radiance and luminance meters. A 300-mm integrating sphere source with adjustable output port is illuminated using 30 thermally stabilized narrow-band LEDs covering the visible wavelength range of 380–780 nm. The functionality of the measurement setup is demonstrated by measuring the relative spectral responsivities of a luminance meter and a photometer head with cosine-corrected input optics.

Työssä esitellään led-pohjainen spektrisesti säädettävä radianssilähde radianssi- ja luminanssimittareiden spektrisen herkkyyden mittaamiseen. Integroivaa palloa, jonka halkaisija on 300 mm, valaistaan 30 kapeakaistaisella ledillä, joiden aallonpituudet kattavat näkyvän valon aallonpituusalueen 380–780 nm ja joiden lämpötila pidetään vakiona. Mittausasetelman toimivuus esitellään mittaamalla suhteellinen spektrinen herkkyys luminanssimittarille ja fotometrimittapäälle, jossa on kosini-korjattu sisääntulo-optiikka.
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki, Prof.
Thesis advisor
Kärhä, Petri, D.Sc. (Tech.)
Keywords
LED, radiance source, spectral responsivity, photometry, led, radianssilähde, spektrinen herkkyys, fotometria
Citation