Paimen - Sarjakuva-albumin synty

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Taiteenmaisterin opinnäytteeni on kaksiosainen taiteellinen opinnäytetyö. Työni taiteellisena produktiona olen käsikirjoittanut ja piirtänyt sarjakuvakirjan nimeltä Paimen. Kirjallisen tutkielman kautta pyrin itse ymmärtämään sekä kuvailemaan lukijalle Paimen-nimisen sarjakuvakirjan rakentumisen prosessia. Opinnäytteeni kirjallisessa osassa kerron tutkimuksellisista tavoitteista ja niistä keinoista, joilla pyrin tutkimustehtäväni kohtaamaan. Lähestyn asiaa useiden eri kirjoittajien avulla heijastamalla heidän käsityksiään omiin kokemuksiini. Reflektoin omaa prosessiani ja syntynyttä kuva-aineistoa dramaturgiasta sekä sarjakuvasta kirjoittaneiden asiantuntijoiden teksteihin (Juha Herkmann, Aristoteles, Will Eisner, Scott McCloud, Lynda Barry). Pyrin ymmärtämään, kuinka tarina vaihe vaiheelta rakentuu sarjakuvamuotoiseksi kokonaisuudeksi tässä nimenomaisessa tapauksessa. Kuinka sanallinen tarina yhdistyy kuviin? Minkälaisilla käsitteillä ymmärrän kuvallista tarinankerrontaa? Miten käytän dramaturgian keinoja visuaalisessa tarinan kerronnassa? Missä suhteessa muoto luo sisältöä? Tarinankerronnan ohessa pyrin pohtimaan myös nykysarjakuvan luonnetta ja monistettavan reproduktion erityspiirteitä (Walter Benjamin). Loppuyhteenvedossa pohdin kokemusteni ja uuden tiedon tuottamaa ymmärrystä. Opinnäytteeni kuva-aineisto koostuu vuosien 2007–2009 aikana syntyneistä piirroskuvista sekä keväällä 2011 valmistuneesta Paimen-nimisestä sarjakuvakirjasta. Vuosien 2007–2009 välisenä aikana syntyneen kuva-aineiston kautta lukijan on mahdollista tutustua valmista sarjakuvakirjaa edeltäneeseen kuvalliseen ja verbaaliseen ideointiin. Prosessin ohessa syntynyt kuva-aineisto koostuu erilaisista piirroskokeiluista ja vaihtelevista tarinankerronnan tavoista. Kuva-aineisto myös heijastelee ajatuksissani ja piirroksissani tapahtunutta muutosta ja kehitystä opinnäytteen kirjallisen osion rinnalla. Koska sarjakuva on kokonaisuus, joka usein perustuu kuvan ja sanan vuorovaikutukseen, sisältää opinnäytetyöni kuva-aineisto kuvien ohessa myös tekstiä.
Description
Supervisor
Vira, Riitta
Thesis advisor
Hagelberg, Matti
Keywords
sarjakuva, nykysarjakuva, sarjakuvailmaisu, sarjakuvateos, sarjakuvakirja, prosessin kuvaus, tarinankerronta, visuaalinen tarinankerronta
Other note
Parts
  • Anna Sailamaa // PAIMEN // ISBN 978-952-5724-38-7 // kustantaja: HuudaHuuda // Syyskuu 2011 // 88 s. / 203 x 236 mm / Yksivärinen, kovakantinen Kieli: suomi ja englanti // Englanninkielinen käännös Jelle Hugaerts
Citation