Automaation vaikutuksista työn menekkiin ja toimituskustannuksiin yleisistä teistä annetun lain mukaisissa tietoimituksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
8.20
Degree programme
Language
fi
Pages
65 s. + liitt. 38
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Ossi
Keywords
Other note
Citation