Arki ja murros : puheita ja kirjoituksia Teknillisestä korkeakoulusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
316
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 5/2018
Abstract
Vuosituhannen alussa muutokset ravistelivat yliopistomaailmaa ja Teknillistä korkeakoulua sen osana. Kansainvälistyminen pakotti yliopistot nostamaan jatkuvasti tutkimuksen ja opetuksen tasoa ja kilpailemaan opiskelijoista ja niukoista tutkimusresursseista. Arkiseen toimintaan vaikuttivat uudistukset palkkausjärjestelmässä, kustannusseurannassa ja laadunvarmistuksessa. Eurooppalaisia tutkintorakenteita yhdenmukaistanutta Bolognan prosessia seurasi kansallinen yliopistouudistus, jossa Teknillinen korkeakoulu muuttui osaksi säätiöpohjaista Aalto-yliopistoa. Professori Matti Pursula toimi Teknillisen korkeakoulun vararehtorina vuosina 1997-2003, rehtorina 2003-2009 ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun johtavana dekaanina vuonna 2010. Hän oli mukana yliopistojen myllerryksessä sekä arjen toimijana että tulevaisuutta radikaalisti muokkaavien muutosten suunnittelijana ja toteuttajana. Tämä puhe- ja kirjoituskokoelma avaa kiinnostavan näkökulman tuon ajan yliopistomaailmaan, niin arkeen kuin juhlaankin.
Description
Keywords
puheet, rehtorit, Aalto-yliopisto, Matti Pursula, Teknillinen korkeakoulu
Other note
Citation