Design Credo: The making of design tools as a personal theory building process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-03-08
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
131
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 8/2013
Abstract
Design tools, just like any design objects, can be examined from the angle of their making, and this viewpoint can be used for exploring designing itself. This thesis presents one way to build tools for reflecting on design approach and developing skills and beliefs. Three different angles are opened to the idea of design tools, explored and presented through three artefacts. The author has engaged with both computer tools and drawing approaches, alternating between insight that emerges from the works and the literature which supplies keys for interpreting the artefacts. The tools arise from personal beliefs, fuelled by ideologies and a broader world view. Cultivating a personal belief, a design credo, becomes an integral part of understanding the role of tools in the designer’s exploration.

Muotoilun välineitä, kuten muitakin suunniteltuja esineitä, voidaan tarkastella niiden rakentamisen kautta. Tässä väitöskirjassa tätä näkökulmaa hyödynnetään itse muotoilutoiminnan avaamiseen. Työkalujen rakentaminen on yksi keino käsitteellistää ja kehittää omia suunnittelutaitoja, lähestymistapoja ja uskomuksia. Väitöksen kolme työkaluprojektia avaavat erilaisia kulmia muotoiluvälineajatteluun. Tekijä on lähestynyt aihetta sekä rakentamalla tietokoneohjelmia että kehittänyt piirtämistekniikkaansa vuoropuhelussa kirjallisuudesta nousevan käsitteistön kanssa. Työkalut ovat heijastuksia henkilökohtaisista uskomuksista ja ideologioista. Suunnittelijan “credo”, omakohtainen maailmankuva, näyttäytyy olennaisena osana muotoiluvälineiden ymmärtämistä.
Description
Supervising professor
Mäkelä, Maarit, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland
Thesis advisor
Jacucci, Giulio, Prof., Helsinki Institute for Information Technology, Finland
Keywords
spatial design, design, tilasuunnittelu, muotoilu
Other note
Citation