Virtuaalisuus aluekehityskohteessa - tapaustutkimus Hermanonkimaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-20
Department
Major/Subject
Mcode
ENG3078
Degree programme
Master's Programme in Urban Studies and Planning in Real Estate Economics
Language
fi
Pages
52 + 9
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli hyödyntää paikallista virtuaalitodellisuutta; VirtuaaliMaailmaa yksityisessä aluekehityshankkeessa. Tarkoituksena nykyaikaisesti viestiä hanketta ja aluetta ennestään tuntemattomille potentiaalisille rakennuttajille kuinka edistyksellinen, nykyaikainen, energiataloudellinen ja ympäristöystävällinen maaseutuympäristö oikealla sijainnilla voi olla asuinpaikkana. Yhtäältä samalla tutkittiin, miten tuotettua materiaalia pystytään hyödyntämään eri tavoin, ja kehittämään jatkossa koko hankkeen elinkaaren ajalle. Hypoteesina oli, että virtuaalisuutta pystytään hyödyntämään kokonaisvaltaisella tavalla HermanOnkimaan kyläkonseptissa. Virtuaalisuuden monipuolisesta hyödyntämisestä aluekohteissa onkin tutkimusaukko, jota työ täydentää. Olemassa olevan tutkimuskentän löydökset tukevat nykyteknologian mahdollistamien menetelmien kustannustehokkuutta, mutta niitä ei jostain syystä ole erityisemmin viety vielä aluekehitykseen, ei kuntapuolelle tai yksityisellekään. Matkailuala on yksi ensimmäisiä hyödyntäjiä, mutta matkailusektorikin vasta tutustuu virtuaalisuuden tuomiin hyötytekijöihin. Dronet ovat puolestaan nousseet erittäin nopeasti hyödyllisiksi käyttötyökaluiksi useilla sektoreilla. Ne ovatkin työn keskeisin työkalu; suurin osa VirtuaaliHermanOnkimaahan tuotetusta materiaalista on kerätty dronella. Osoittautuen muiden nykyteknologian synnyttämien instrumenttien kanssa erityisen kustannustehokkaiksi työkaluiksi aluekehityksessä. Menetelmänä tutkimuksessa oli kyselytutkimus. Lisäksi kustannustehokkuus todennettiin syntyneillä kuluilla (säästöillä) muihin metodeihin verrattuna, sekä tutkimuskyselyn löydöksillä menetelmän hyödyllisyydestä. Kuntatoimeen ja kansalaisille osoitetun kyselyn vastaukset olivat lupauksia herättäviä virtuaalisuuden ja visuaalisuuden hyödyistä aluekehityksessä, -markkinoinnissa, -brändäyksessä sekä viestinnässä ja osallistamisessa. Se nähtiin kauttaaltaan tervetulleena lisänä ja kustannustehokkuutta puolsi huomattava edullisuus lopputuloksesta tinkimättä. VirtuaaliHermanOnkimaa rakennettiin edullisesti opiskelijabudjetilla, ilman ulkopuolista rahoitusta. Jatkossa virtuaalisuus tulee lisääntymään ja uusia menetelmiä tulee jatkuvasti tietoisuuteemme. Onkin tärkeää, että akateeminen tutkimuskenttä pysyy kehityksen kärjessä ja tutkimukset ovat ajantasaisia. Tämä työ esitteli menetelmän, joka on ensimmäinen laatuaan ja sitä voidaankin pitää versiona 1.0. Lisäksi huomiota tulee keskittää tulevaisuudessa myös siihen ovatko metodit lisäarvoa tuottavia vai vain tech-pushia.

This study aims to answer questions related to the virtual reality; virtuality and how to take advantage of it in modern era. New-tech tools are in heavy use and study targets to take those to practice in the field of spatial sphere. Hypothesis states that an innovation introduced in this study; VirtuaaliMaailma, is cost-efficient tool and spatial development projects benefit in various ways of it. In general, there is scarcely studies on union of virtuality and spatial development projects. It is rather unknown combination. However, there is a lot of studies about virtuality, visualization, drones and social media. Paper tries to get into the field of the study via these more single fielded researches. Method of this study was questionnaire survey which was targeted to the experts in public sector and more qualitive study was made for the common people. Cost-efficiency was proved by summary of questionnaire and the real cost of the project. The actual construction process of the VirtuaaliHermanOnkimaa relies a lot on drones. UAV’s generate the cost-efficiency of the project with multiple capabilities they offer. As well summary proves there is a true benefit and demand for this sort of virtual new-tech tools in area development processes and beyond. The results were overwhelming in general. However, VirtuaaliMaailma is just a first phase in virtuality coming to the field of urban studies and planning, as well as to the marketing and branding; to the spatial sphere in a whole. There is a demand for more quality studies about this collision of different usages of virtuality and other new-tech tools in spatial branding, planning, commercialism, messaging and in community involvement.
Description
Supervisor
Riekkinen, Kirsikka
Thesis advisor
Levelä, Viljo
Keywords
virtuaalisuus, aluekehitys, kiinteistökehitys, nykyteknologia, virtuaalitodellisuus, aluemarkkinointi
Other note
Citation