Vaatetusalan erikoistavarakaupan ostotoiminnan kehittäminen yhteistyössä tavaratoimittajan kanssa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Vaatteet, Vaatetusteollisuus, Vähittäiskauppa, Erikoistavarat, Ostot, Hankinnat
Other note
Citation