Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimus

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorKöykkä, Timo
dc.contributor.departmentDepartment of Accounting and Financeen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen ja rahoituksen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:09Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:09Z
dc.date.dateaccepted2009-03-05
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksien investointiprosessien kulku ja niihin liittyvät toimintatavat. Investointiprosesseja tutkittiin muodollisuuden näkökulmasta, tavoitteena selvittää aiheuttavatko formaalit toimintatavat turhautumista hotelliyksiköiden johtajien keskuudessa. Lähdeaineisto Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettiin sekä behavioristisen että normatiivisen investointitutkimuksen tuottamaa lähdekirjallisuutta. Empiriaosuudessa lähdeaineistona toimi hotellijohtajien haastatteluin kerätty materiaali. Aineiston käsittely Haastatteluin kerättyä aineistoa peilattiin tutkimuksen teoriaosuudessa esille tuotuihin seikkoihin. Haastattelumateriaalin perusteella konstruoitiin kohdeyritysten investointiprosessien kulku sekä haastateltavien suhtautuminen vallitseviin toimenpiteisiin. Aineiston perusteella tehtiin myös johtopäätökset. Tulokset Kohdeyritysten investointiprosessit sisälsivät varsin muodollisia toimintatapoja. Ennakko-oletusten vastaisesti toimintatavat eivät aiheuttaneet juurikaan turhautumista hotellijohtajien keskuudessa. Varsinkin Hilton-ketjun hotellijohtajat olivat erittäin tyytyväisiä organisaationsa toimintatapoihin.fi
dc.ethesisid12044
dc.format.extent68
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/176
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111151088
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconprosessit
dc.subject.heleconprocesses
dc.subject.heleconinvestoinnit
dc.subject.heleconinvestment
dc.subject.keywordInvestointiprosessi
dc.subject.keywordMuodollisuus
dc.subject.keywordHierarkia
dc.subject.keywordInformaation epäsymmetria
dc.titleYrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimusfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12044
local.aalto.openaccessno
Files