Staging sociality in team-based games

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Brantberg
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
The design of multiplayer games controls the sociality players can engage in. Previous research into player sociality has focused on the viewpoint of the player and especially on sociality in Massive Multiplayer Online Games. This thesis expands on this perspective by studying the design of team-based online multiplayer games and the effect the design has on the players. Two connected studies are completed. The first study uses formal analysis approach to describe and analyze the social elements and structures of three teambased online multiplayer games. The second study uses participatory observation to analyze how the social structure uncovered affects the player sociality. The results show that social structure of team-based multiplayer games can be divided into four different stages: The names Lounge, Lobby, Stage and Curtains were chosen to describe the stages. The Lounge is a place for sociability and relaxation. At the Lobby the players make their preparations and negotiate their role within the team. At the Stage, players focus on performing and on instrumental sociality but also create shared memories. The Curtains sees players focus on social validation, social management and negotiating their relationships with the other players. Knowledge of the social stages and their role in player sociality will help researchers understand the social environments game design creates as well as their effect on player sociality. The results also give game designers a way to inspect the social spaces their games include, and aid in controlling them better.

Pelien suunnittelu vaikuttaa pelaajien sosiaalisuuteen. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt tutkimaan sosiaalisuutta pelaajien näkökulmasta ja erityisesti massiivisissa nettimoninpeleissä. Tämä lopputyö laajentaa kyseistä näkökulmaa keskittymällä pelaajien sijaan moninpelien rakenteisiin ja niiden vaikutukseen pelaajiin sekä massiivisten nettimoninpelien sijaan ryhmäpohjaisiin moninpeleihin. Lopputyö koostuu kahdesta kytkeytyneestä tutkimuksesta. Ensimmäinen tutkimus käyttää formaali analyysi -lähestymistapaa ja analysoi kolmen ryhmäpohjaisen nettimoninpelin sosiaalisia osia ja rakenteita. Toisessa tutkimuksessa metodina on osallistuva havainnointi, jossa seurataan sosiaalisten rakenteiden vaikutusta pelaajiin. Tulokset osoittavat, että ryhmäpohjaisten moninpelien sosiaalinen rakenne voidaan nähdä koostuvan neljästä erilaisesta tilasta: Nimityksiksi tiloille valittiin lämpiö, aula, lava ja esiriippu. Lämpiössä pelaajat ovat seurallisia ja rentoutuneita. Aulassa pelaajat valmistautuvat ja neuvottelevat oman roolinsa ryhmässä. Lavalla pelaajat keskittyvät suorittamiseen ja suorituskeskeiseen sosiaalisuuteen, mutta myös luovat yhteisiä muistoja. Esiriippu-tilassa pelaajat keskittyvät sosiaalisen hyväksynnän saamiseen, hyväksyttävän sosiaalisuuden määrittelyyn ja ihmissuhteiden rakentamiseen. Tieto sosiaalisista tiloista auttaa tutkijoita ymmärtämään minkälaisia sosiaalisia tiloja pelien suunnittelu luo sekä miten ne vaikuttavat pelaajien sosiaalisuuteen. Tulokset auttavat pelisuunnittelijoita analysoimaan minkälaisia sosiaalisia tiloja heidän pelinsä sisältävät sekä hallitsemaan niitä paremmin.
Description
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Lankoski, Petri
Keywords
sociality, team-based, games, online games, design
Other note
Citation