Pölyn sininen hetki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäyte Pölyn sininen hetki koostuu kirjallisesta osuudesta ja taiteellisesta työstä. Taiteellinen työ oli esillä yksityisnäyttelyssä Taidekeskus Mältinrannassa 2.7.–26.7.2022. Teoskokonaisuus koostui valokuvista, käsinsidotusta kirjateoksesta sekä video- ja ääni-installaatiosta. Opinnäytetyn kirjallisessa osuudessa kuljetan lukijaa taiteelliseen prosessiini erilaisten tekstityylien avulla. Poettisen, päiväkirjamaisen ja tutkimukselliseen otteen vuoropuhelulla tavoitan taiteellisessa työskentelyssäni jotain, mikä ei muuten tulisi esiin. Tarkastelen valokuvan ontologiaa ja pohdin valokuvan materiaalisuutta, siihen liittyvää indeksisyyttä ja valokuvan näkyväksi tulemista. Charles Sanders Peircen valokuvan indeksisyyden kautta vertaan valokuvaa pölyyn ja pohdin millaisia asenteita pölyyn liittyy. Avaan ajatuksiani valokuvan kautta ajan väliaikaisuudesta. Tarkastelemalla pölyä lähietäisyydeltä vien opinnäytetyön aiheita avaruudellisiin mittakaavoihin. Käsittelen Jane Bennettin uusmaterialistia näkemyksiä materian vitaalisuudesta ja aktiivisesta toimijuudesta. Tarkastelen animistista näkökulmaa olioiden elollistamisesta sekä monistista käsitystä maailmankaikkeuden olemuksesta. Pohdin läsnäolon kokemuksen ja tilallisuuden merkityksiä nykytaiteessa. Avaan pölyn kuvaamista Man Rayn Dust Breeding (1920), teoksessa ja pohdin Sophie Callen Venetian Suite (1980), teoksen kautta jälkien jättämistä ja yksityisyyttä. Käsittelen omaan taiteelliseen työskentelyyni vaikuttaneita nykytaiteen teoksia, jotka käsittelevät tyhjää tilaa ja tyhjyyttä. Pohdin abstraktin valokuvan käsitettä ja siihen liittyviä haasteita ja avaan omaa näkökulmaani abstraktion tavoitteluun valokuvataiteessa. Lopuksi tarkastelen taiteellisen osuuteni The Blue Hour of Dust prosessia ja lopputulosta. Pohdin yksityisnäyttelyni toteuttamiseen liittyviä valintoja, moniaistisuutta ja taideteosten paikkasidonnaisia merkityksiä. Opinnäytetyön loppuosassa on liitteenä näyttelydokumentaatio. Asetan opinnäytetyössäni pölyn korokkeelle kunnianosoitukseksi elämän kiertokululle ja erilaisten materiaalien olemassaololle.

The Master of Arts thesis The Blue Hour of Dust consists of a written and an artistic part. The artistic part has been exhibited in a solo exhibition at Art Centrum Mältinranta 2.7.–26.7.2022. The exhibition consisted of photographs, a hand-bound book, and video and sound installation. I explore my artistic process using different text styles in the written part of the thesis. With the dialogue of a poetic, diary-like and research approach, I reach something more that would not otherwise come to light. I observe the ontology of photography, indexicality, and how the photography becomes visible. With Charles Sanders Peirce’s the indexicality of photography, I compare photography to dust and consider what kind of social reactions are related to dust. I explore my thoughts about the temporality of time through photography. The topics of the thesis extend from examining the macrocosm of dust to all the way to the outer space. I contemplate materiality and write about Jane Bennett's new materialist concepts of vitality and agency of matter. I examine the animistic perspective of the objects and the monistic conception of the essence of the universe. I consider the meaning of the experience of presence and spatiality in contemporary art. I will open up the depiction of dust through Man Ray, Dust Breeding (1920), and consider leaving traces and privacy through Sophie Calle, Venetian Suite (1980). With art works of contemporary art, I focus the presentation on empty spaces and emptiness. I wonder the concept of an abstract photograph and the challenges related to it, as well as my view of abstraction in photography art. At the end of my thesis I go over my artistic part and the final result of my solo exhibition The Blue Hour of Dust. I explain my own experiences related to the blue color and blue light. I review the choices related to set up the exhibition and the meaning of site-specific art. The documentation of the exhibition is at the end of the thesis. I place the dust on the podium as a tribute to the cycle of life and the existence of different materials.
Description
Supervisor
Lehmusruusu, Teemu
Thesis advisor
Saarikoski, Aura
Keywords
valokuvataide, installaatio, paikkasidonnaisuus, pöly, uusmaterialismi, indeksisyys, valokuvan ontologia, läsnäolo
Other note
Citation