Keinollisen kuivauksen aiheuttamat muodon ja koon muutokset mänty- ja kuusipuussa, sekä tavallisimpien sahatavaralajien kutistumisvaramitat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1934
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65 s. + liitt. 24
Series
Description
Supervisor
Levón, Martti
Keywords
Other note
Citation