Smart Energy Transition -hankkeen vaikuttavuusraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 3/2021
Abstract
Smart Energy Transition –hanke (SET) on tutkinut globaalin energiamurroksen tuomia mahdollisuuksia Suomen kestävän kasvun rakentamisessa. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke on toiminut vuosina 2015- 2021. Tässä raportissa kuvataan SET-hankkeen aikaansaamaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta kertomuksin siitä, miten hankekonsortio on rakentanut vaikuttavuutta ja miten vaikutukset konkreettisesti ilmenevät. Raportissa pohditaan myös, mitä oppeja hankkeen toimintaperiaatteista ja käytännöistä voitaisiin yleistää erityisesti yliopistotutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Käynnissä on globaali energiamurros, joka mullistaa energiajärjestelmän vanhat säännöt, muuttaa toimijoiden rooleja ja siirtää toimialojen rajoja. Hankkeen kokonaistavoite on ollut tutkia, sekä auttaa päätöksentekijöitä ja yrityksiä ymmärtämään murrosta ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia. Monitieteinen hankekonsortio on tutkinut murrosta teknologian, liiketoiminnan, politiikka-analyysin ja kokeiluista oppimisen näkökulmista sekä yhteiskehittelyn menetelmin. SET-hanke on vahvistanut julkisen sektorin, sekä muiden energia-alan keskeisten toimijoiden osaamista murrosareenaprosessin myötä, sekä tiivillä vuorovaikutustyöllä. SET-konsortion kädenjälki voidaan nähdä konkreettisissa politiikkaprosesseissa, kuten kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (Kaisu), Marinin hallitusohjelmassa sekä VNK:n Kokeileva Suomi -yksikön työssä. Lukuisten toimijoiden vaikutuksesta Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa korostuvat hankkeen päättyessä aiempaa vahvemmin murroksen luomat mahdollisuudet sen sijaan, että yksinomaan keskityttäisiin EU:n asettamien ilmastovelvoitteiden täyttämiseen. Elinkeinoelämän osalta SET-hanke on edistänyt uuden ja puhtaan liiketoiminnan kehittymistä raivaamalla aurinkoenergian hallinnollisia esteitä, viitoittamalla tietä visiolla fossiilittomasta kaukolämmöstä, sekä tuottamalla puolueetonta tietoa energiamarkkinoiden uusista ratkaisuista. Osaltaan hankkeen vaikutuksesta, positiiviset odotukset energia-alan uusia ratkaisuja kohtaan ovat vahvistuneet, sekä eri markkinatoimijoiden näkemykset ovat lähentyneet ja konkretisoituneet. Liikehdintä on kasvanut useilla uusilla liiketoimialoilla, mm. uusiutuvan energiantuotannon, energiatehokkuuden, sekä kulutusjouston saralla. Hankkeen aikana monien energia-alan keskeisten yritysten strategiat, ovat muuttuneet kunnianhimoisemmiksi sekä uusia ratkaisuita korostaviksi.
Description
Keywords
Energiamurros, uusiutuva energia, murrosareena, vaikuttavuus, tutkimushanke
Other note
Citation