Pullotuslinjan tuotevaihtojen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
69+4
Series
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Raitanen, Jere
Keywords
pullotuslinja, CIP, tuotevaihto, täyttökone, bottling line, CIP, changeover, filler
Other note
Citation