B 12 Tankkiveturin laakeripesän valmistussuunnitelman laatiminen ja työnkulun määrääminen sekä tässä tarvittavien opas-ym. korttien ja erilaisten määräysten laatiminen ja käyttö työnjohdossa ja -valvonnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1946
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
62 s. + liitt. 115
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation