Kaivosmittaus, sen hyväksikäyttö kaivostekniikassa sekä kaivosteknillisessä ja geologisessa kartoituksessa lähinnä Outokummun antaman esikuvan mukaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1939
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
122 s. + liitt. 24
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, V. A.
Keywords
Other note
Citation