Onnistumisen tekijöitä : havaintoja luovan työn vakiinnuttamisesta ja kehittämisestä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Language
en
Pages
78 + app. 13
Series
Description
Keywords
taiteilijuus, taideala, media-ala, tiimityö, verkostoituminen, rahoitus, ansaintalogiikka, tuotteistus, brändäys, artistic identity, arts sector, media sector, teamwork, networking, finance, revenue model, productisation, branding
Citation