The story of my kuosi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D FOLIO 2017 Kunnas
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion and Collection Design
Language
fi
Pages
79+47
Series
Abstract
Opinnäytteeni aiheena on brändäys ja blogi kuosisuunnittelijan työvälineenä. Opinnäyte jakautuu produktio-osioon sekä tutkimukselliseen osioon. Produktio-osuus on sähköinen kuosisuunnittelijan blogi, The story of my kuosi, osoitteessa: http://thestoryofmykuosi.blogspot.se/ Työn innoituksena on ollut löytää keino kehittää itseään ja pysyä luovasti tuottavana täysipäiväisen kuosisuunnittelutyön ohessa, löytää uusia keinoja kuosisuunnittelijana työskentelemiseen sekä brändäyksen avulla pohjustaa oman tuotebrändin ja yrityksen syntyä. Blogin motivoimana oma kuosiportfolioni on kasvanut ja suunnittelijaidentiteettini näkyvyys on auttanut minua profiloitumaan kuosisuunnittelijana. Opinnäytteeni tutkimuksellisessa osiossa etsin vastauksia kysymyksiin: Voiko blogi toimia suunnittelijan itsensä brändäyksen, markkinoinnin ja myynnin apuvälineenä? Mitä on suunnittelijan brändäys? Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kuosisuunnittelijoilla on ammattinsa harjoittamiseen? Minkälaisia vaaroja taiteellisen materiaalin jakamisella internetissä on ja kuinka niiltä voi suojautua? Lisäksi pohdin omaa luovaa prosessiani sekä avaan blogin perustamisen ja ylläpitämisen prosessia. Opinnäyte on haastanut minut etsimään sopivaa tasapainoa henkilökohtaisen elämäni ja suunnittelija-brändini yhdistämiseksi. Keskeneräisen tai viimeistelemättömän työn julkaisemisen tuska on tuonut rentoutta työskentelyyni ja auttanut minua hyväksymään epätäydellisyyttä töissäni. Bloggariksi alkaessa oli myös päästävä yli kirjoittamisen pelosta. Työni on tarkoitettu luettavaksi erityisesti muotoilun opiskelijoille ja opettajille sekä alan ammattilaisille. Opinnäytteen sisältö, aikataulutus ja rajaus voi myös olla kiinnostava työn ohessa opinnäytteensä tekevälle. Kuosisuunnittelun käytännön työstä ja markkinoinnista löytyy vähän tietoa, joten haluan Blogissani avaan ammatin salaisuuksia mutta myös omia mieleni maisemia. Toivon, että työni inspiroi, innoittaa ja kannustaa lukijaa jakamaan omat tarinansa. Opinnäyte todistaa, että blogi on tehokas väylä saada lisänäkyvyyttä. Bloggauksella on mahdollisuus tavoittaa yllättäviäkin asiakkaita esimerkiksi yritysyhteistöiden muodossa. Tarinallisuuden kautta kuosit heräävät eloon ja jäävät katsojan mieleen. Opinnäytteen aikana rakentui blogi ja kaksikymmentä postausta. Opinnäyte-postauksissa esiintyvistä 23:sta kuosista viisitoista on prosessin aikana syntyneitä ja kuusi vanhempaa tuotantoani. Vastaus tutkintokysymyksiini löytyy blogini kehityskaaresta sekä projektin onnistumisesta ja suunnitellusta jatkumisesta myös opinnäytteen valmistumisen jälkeen.

The subject of my thesis is branding and blog as a print designers tool. Thesis is divided into a production part and research part. The production part is a print designers blog, The story of my kuosi, and it can be found from: http://thestoryofmykuosi.blogspot.se/ Inspiration for the thesis work is to develop myself and keep the creative production ongoing next to the daily print design work, find new ways to operate as a print designer and create a base for a product brand and upcoming company. The research part finds answers to the questions such as: Can blog be a tool for designers branding, marketing and sales? What is designers branding? What possibilities and choices print designers has on their field? Which are the risks and problems sharing artistic material in the internet? Additionally I considered my own creative process and the process of creating and updating the blog. Thesis has challenged me to find balance between my personal life and my designer brand. The pain of publishing incomplete or unfinished artworks has teached me to accept imperfection in my works. To become a blogger I also had to get over of the fear of writing. My thesis is meant to be read especially the design students and teachers but also working design professionals. The demarcration of the thesis might be interesting also for those who want to do their thesis next to work. There isn't so much knowledge about print designers practices and marketing. Therefore my blog introduces the secrets of the profession and also the views of my own creative mind. I hope that my work inspires, imbues and encourages readers to share their own stories. My thesis proves that blog is efficient way to get more visibility. Blogging might be a possibility to reach surprising clients for example through co-operations with different companies. Through storytelling the prints will arise to live and therefore will stick to spectators minds. The blog and 20 first posts were created during the thesis project. Out of 23 prints that were presented in my thesis 15 of them were made during the thesis process and six was made previously. The answer to my research questions can be found from the trajectory of the blog and the successful result of continuing blogging after the thesis.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Savolainen, Johannes
Keywords
brändäys, brändi, blogi, bloggaus, kuosisuunnittelu, tarinankerronta
Other note
Citation