Undersök några kända fyllnadsmaterials inverkan på papprets sprängningshållfasthet under varierande surhets- och malningsgrader hos pappersmassan, som består av 50% oblekt sulfitcellulosa och 50% trämassa av konstant malningsgrad vid inblandning i holländaren. Arkpressningens storlek beräknad å ytenhet bör vid försöken observeras

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
39 s. + liitt. 42
Series
Description
Keywords
Other note
Citation