Testijärjestely ihmisvirtasensorien vertailua varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Licentiate thesis
Date
2012
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 89 s.
Series
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Linnavuo, Matti
Keywords
people flow sensor, people flow rate, visitor counter, sensor comparison, demand controlled ventilation, ihmisvirta, ihmisvirtasensori, kävijälaskuri, sensorivertailu, tarpeeseen perustuva ilmanvaihdon hallinta
Other note
Citation