Pulling the Plug: The Concept, Process, and Outcomes of Organizational Information System Discontinuance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
75 + app. 170
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 208/2018
Abstract
Information systems (IS) and information technology (IT) are increasingly permeating today's organizations. However, the rapid emergence of new technologies along with organizations' changing strategic needs make retiring of incumbent systems a phenomenon with growing relevance. As old systems deteriorate or become obsolete, they need to be replaced with new ones. Then again, sometimes even current systems end up getting abandoned, due various reasons that can relate to strategy or operations, for instance. Despite the prevalence of such discontinuance decisions in many organizations, previous research has given scant attention to the topic. Whereas a handful of existing studies have shed some light on the antecedents of organizational IS discontinuance, the underlying mechanics of those decisions and the resulting outcomes remain poorly understood. The objective of this dissertation is to improve the understanding of organizational IS use discontinuance, specifically investigating the conceptual dimensions of the phenomenon, analyzing the processes of IS discontinuance, and probing its consequences. To this end, I focus on three research questions: 1) What does IS discontinuance mean?; 2) How do organizational IS discontinuance processes unfold?; and 3) What are the outcomes of organizational IS discontinuance decisions? I address these questions in four standalone research papers. Paper I synthesizes the prior literature on IS discontinuance and investigates the different meanings it has given to the term. Paper II reports on a case study of an organization where discontinuing an incumbent legacy system proved insurmountable, representing an IS change outcome of being caught in between old and new IS architectures. Paper III is a case study of an IT service provider where discontinuing an accounting automation software resulted in an organizational disruption. Finally, Paper IV discusses the outcomes of retail self-service technology discontinuance from the consumer perspective. My empirical studies are among the first attempts to untangle organizational IS discontinuance processes and to probe the consequences of discontinuance decisions. I contribute to the IS literature by conceptualizing IS discontinuance and providing an analytic framework for studying the phenomenon. Moreover, my findings shed light on several phenomena connected to IS discontinuance decisions, including the challenges with modernizing legacy environments and the effects of automation on workers' skills.

Nykyajan organisaatiot hyödyntävät tietojärjestelmiä enenevässä määrin. Teknologian kehitys sekä organisaatioiden muuttuvat strategiset tarpeet tekevät kuitenkin käytössä olevien järjestelmien alasajosta päivänpolttavan ilmiön. Ajan myötä järjestelmät vanhentuvat, ja niiden toiminnallisuus heikkenee, jolloin ne on korvattava uusilla. Toisaalta joskus jopa kurantit ja toimivat järjestelmät päädytään ajamaan alas, esimerkiksi erinäisistä strategisista tai operatiivisista syistä. Vaikka järjestelmien käytön lopettamispäätökset ovat ajankohtaisia monissa organisaatioissa, niitä on käsitelty hyvin vähän tieteellisessä kirjallisuudessa. Siinä missä kourallinen olemassa olevia tutkimuksia on kartoittanut alasajoon johtavia tekijöitä, ymmärryksemme alasajoprosesseista sekä niiden seurauksista on edelleen puutteellinen. Tämän väitöskirjan päämääränä on parantaa ymmärrystä tietojärjestelmien alasajopäätöksistä tutkimalla ilmiön käsitteellisiä ulottuvuuksia, analysoimalla alasajoprosesseja sekä kartoittamalla niiden seurauksia. Keskityn kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mitä tietojärjestelmän alasajo tarkoittaa?; 2) Miten tietojärjestelmien alasajoprosessit toteutuvat organisaatioissa?; ja 3) Mitä seurauksia organisaatioiden tietojärjestelmien alasajolla on? Väitöskirjani koostuu neljästä itsenäisestä tutkimuspaperista, joista kukin antaa vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Ensimmäinen paperi kartoittaa merkityksiä, joita tietojärjestelmien käytön lopettamiselle on annettu aiemmassa kirjallisuudessa. Toinen paperi raportoi case-tutkimuksen organisaatiosta, joka on kokenut vaikeuksia legacy-järjestelmänsä alasajossa ja jäänyt lopulta jumiin vanhan ja uuden tietojärjestelmäarkkitehtuurin välimaastoon. Kolmas paperi tutkii tietojärjestelmän alasajon vaikutuksia IT-palveluorganisaatiossa, jossa päätös lopettaa kirjanpidon automaatiota tarjoavan järjestelmän käyttö johti sekasortoon yrityksen kirjanpitoprosessissa. Neljäs paperi tutkii itsepalveluteknologian alasajon vaikutuksia kuluttajan näkökulmasta vähittäiskaupan kontekstissa. Edistän tietojärjestelmätieteen tutkimusta käsitteellistämällä tietojärjestelmien alasajon eri ilmenemismuotoja ja rakentamalla analyyttisen viitekehyksen, jota tulevat aihetta käsittelevät tutkimukset voivat hyödyntää. Löydökseni tuovat uusia näkökulmia myös muihin, tietojärjestelmien alasajoon läheisesti kytkeytyviin teemoihin, kuten legacy-ympäristöjen modernisoinnin haasteisiin ja automaation vaikutuksiin työntekijöiden osaamiseen.
Description
Supervising professor
Penttinen, Esko, Prof., Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
Keywords
IS discontinuance, IS replacement, organizational IS change, change process, process model, legacy system, automation, self-service technology, tietojärjestelmän alasajo, tietojärjestelmän korvaaminen, organisaatiomuutos, muutosprosessi, prosessimalli, legacy-järjestelmä, automaatio, itsepalveluteknologia
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Soliman, W., Rinta-Kahila, T. (Unpublished) Toward a Refined Conceptualization of IS Discontinuance: Reflection on the Past and a Way Forward. Unpublished manuscript, submitted for publication.
  • [Publication 2]: Rinta-Kahila, T. Caught in between: How an Organization Became a Prisoner of Its Legacy System after IS Change. In Proceedings of Thirty Ninth International Conference on Information Systems, San Francisco 2018, forthcoming.
  • [Publication 3]: Rinta-Kahila, T., Penttinen, E., Salovaara, A., Soliman, W. (Unpublished) When the Black Box Disappears: The Surfacing of Latent Deskilling after IS Automation. Unpublished manuscript, submitted for publication.
  • [Publication 4]: Rinta-Kahila, T., Penttinen, E., Kumar, A., Janakiraman, R. (Unpublished) The Effects of Self-Checkout Service Discontinuance on Customer Response: Evidence from a Natural Field Experiment. Unpublished manuscript, submitted for publication.
Citation