Harmonizing the operating model of improvement proposal activities in a multinational industrial corporate group

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSääksvuori, Olli
dc.contributor.advisorVirtaharju, Jouni
dc.contributor.authorHirvonen, Anu
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTeikari, Veikko
dc.date.accessioned2020-12-05T10:18:03Z
dc.date.available2020-12-05T10:18:03Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractThe term 'suggestion scheme' refers to the collection, evaluation, implementation and rewarding of improvement proposals made by personnel. Other terms are also used in reference to these activities. This thesis examines factors crucial to the successful implementation of such schemes. It also studies how such schemes could be harmonized in a multinational industrial corporate group. The research was based on constructive research methodology, and the empirical data was collected mostly through interviews. Managerial support, rapid handling and implementation, informative and rapid feedback, encouraging and equitable reward practices and an appreciative atmosphere were recognized as the most important factors contributing to the successful implementation of a scheme collecting improvement proposals. A model for the harmonization of the suggestion scheme was designed for the case company, the design of which took into account factors identified in this thesis as being important to its successful implementation. The basic premise of the operating model is that the suggestion scheme should embrace the entire personnel. The same reward principles should be used in all units. All units should also have the same suggestion process, suggestion scheme rules and IT system. The suggested operating model received positive feedback in field tests conducted for the purpose of validating the model. Implementation of the suggested operating model will entail minor changes to current practices in some units of the group, but in other units, it will involve the introduction of a whole new set of practices. Efficient resource allocation, training and communication will be vital to the implementation and future execution of the operating model.en
dc.description.abstractParannusehdotustoiminnassa kerätään, arvioidaan, toteutetaan ja palkitaan henkilöstön tekemiä ehdotuksia. Aloitetoiminta ja jatkuvan parantamisen (JP-) toiminta ovat parannusehdotustoiminnasta usein käytettyjä nimityksiä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toiminnan piirteitä ja tutkittiin, miten parannusehdotustoimintaa kannattaa yhtenäistää eräässä kansainvälisessä teollisuuskonsernissa. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista lähestymistapaa, ja empiirinen osuus perustui pääasiassa haastatteluihin. Tärkeimmiksi toiminnan piirteiksi hyvän parannusehdotustoiminnan kannalta tunnistettiin johdon tuki, nopea käsittely ja toteutus, nopea ja sisällöltään hyvä palaute, kannustava ja tasapuolinen palkitseminen sekä reilu ja arvostava ilmapiiri. Vastauksena parannusehdotustoiminnan yhtenäistämiseen liittyvään kysymykseen tutkimuksessa suunniteltiin kohdeyhtiölle parannusehdotustoiminnan toimintamalli, jossa otetaan huomioon tunnistetut toiminnan tärkeät piirteet. Toimintamallin lähtökohta on, että aloitetoiminta laajennetaan koskemaan kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, kun taas JP-toiminnan hyödyntäminen on kunkin toimipaikan päätettävissä. Aloite- ja JP-toimintaa koskevat yhteiset palkitsemisperiaatteet. Lisäksi aloitetoiminnassa otetaan käyttöön yhteinen aloiteprosessi, -säännöt ja -järjestelmä. Ehdotettu toimintamalli sai konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluvassa testauksessa hyväksynnän haastatelluilta henkilöiltä. Ehdotetun toimintamallin käyttöönotto tarkoittaa osalle yhtiön toimipaikoista pieniä muutoksia nykyiseen toimintaan, osalle taas toiminnan käynnistämistä kokonaan. Sekä toimintamallin käyttöönotto että jatkuva toiminta edellyttävät resurssien varaamista toimintaan, koulutusta ja jatkuvaa tiedottamista.fi
dc.format.extentviii + 83 + liitt. (+10)
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94203
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553037
dc.language.isofien
dc.programme.majorTyöpsykologia ja johtaminenfi
dc.programme.mcodeTU-53fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordsuggestion schemeen
dc.subject.keywordaloitetoimintafi
dc.subject.keywordharmonizationen
dc.subject.keywordJP-toimintafi
dc.subject.keywordconstructive researchen
dc.subject.keywordyhtenäistäminenfi
dc.subject.keywordkonstruktiivinen tutkimusfi
dc.titleHarmonizing the operating model of improvement proposal activities in a multinational industrial corporate groupen
dc.titleHenkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen kansainvälisessä teollisuuskonsernissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_10284
local.aalto.idinssi32917
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Hirvonen_Anu_2006.pdf
Size:
42.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format