l % Cr ja l % C sisältävän, kulumista kestävän kromiteräksen teknologinen, fysikaalinen ja metallograafinen tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1945
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Description
Supervisor
Barth, Otto|Kreutz von Scheele
Keywords
Other note
Citation