Managing Outsourced Image Content Production in an Image-Oriented Web Project

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJovchev, Kiril
dc.contributor.authorAho, Hanne
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorVuorimaa, Petri
dc.date.accessioned2015-10-16T08:46:39Z
dc.date.available2015-10-16T08:46:39Z
dc.date.issued2015-09-21
dc.description.abstractThe objective of this thesis was to examine how outsourced image content can be managed in an image-oriented Web project. The research was conducted as a single-case study that involved developing tools and processes for integrating outsourced image content into an international construction company's Web platform. The results of the project were evaluated by analyzing log files and conducting interviews with people involved in the project. Furthermore, the results of the project were compared to the insights gained from a literature review. The management of outsourced image content production is a unique process that depends on the characteristics of each individual Web project. Prior to engaging in an outsourcing relationship, the organization must have a profound understanding of the functional, visual, and technical requirements of the project. The organization must also make a plan for integrating images into the website and monitoring their quality. Integration and quality monitoring are the two major challenges in outsourced image production. The integration process should be automated, where possible, but manual work is needed for tasks that require decision-making based on visual content. Quality monitoring should be conducted as a part of the integration process, and it should cover both the technical and visual properties of images as well as the integration data.en
dc.description.abstractTämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten ulkoistetusti tuotettua kuvasisältöä voidaan hallita kuvamateriaaliin painottuvassa Web-projektissa. Tutkimus suoritettiin yhden organisaation case-tutkimuksena, joka kohdistui kansainvälisen rakennusalan yrityksen Web-projektiin. Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin tarvittavat työkalut ja prosessit, joiden avulla ulkoistetusti tuotettu kuvasisältö voidaan integroida yrityksen Web-järjestelmään. Projektin onnistumista arvioitiin analysoimalla lokitiedostoja ja haastattelemalla projektissa eri tavoin mukana olleita henkilöitä. Lisäksi projektin tuloksia verrattiin kirjallisuuskatsauksen avulla kerättyyn aineistoon. Ulkoistetusti tuotetun kuvasisällön hallinta on yksilöllinen prosessi, joka muotoutuu kunkin Web-projektin ominaispiirteiden pohjalta. Ennen ulkoistamishankkeeseen ryhtymistä yrityksen on selvitettävä, millaisia toiminnallisia, visuaalisia ja teknisiä vaatimuksia projektiin liittyy. Lisäksi on laadittava suunnitelma siitä, miten kuvat integroidaan Web-sivustolle ja miten niiden laatua valvotaan. Kuvasisällön integrointi ja laadunvalvonta ovat ulkoistetun kuvien tuotannon suurimpia haasteita. Kuvien integrointi voidaan teknisten ominaisuuksien osalta automatisoida, mutta manuaalista työtä tarvitaan silloin kun päätöksenteko tapahtuu kuvan visuaalisen sisällön perusteella. Laadunvalvonta on hyvä sisällyttää osaksi integrointiprosessia, ja sen yhteydessä on otettava huomioon kuvien tekniset ja visuaaliset ominaisuudet sekä mahdollinen integrointia varten tarvittava metatieto.fi
dc.format.extent63 + 10
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18133
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201510164723
dc.language.isoenen
dc.programmeTietotekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorMediatekniikkafi
dc.programme.mcodeIL3011fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordimage contenten
dc.subject.keywordoutsourcingen
dc.subject.keywordweben
dc.subject.keywordmanagementen
dc.subject.keywordintegrationen
dc.subject.keywordquality monitoringen
dc.titleManaging Outsourced Image Content Production in an Image-Oriented Web Projecten
dc.titleUlkoistetun kuvien tuotannon hallinta kuviin painottuvassa Web-projektissafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi52330
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Aho_Hanne_2015.pdf
Size:
4.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format