Focus a.k.a Apinan muotokuva ja tekniikan aika

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
200
Series
Abstract
Tässä työssä jäljitetään nykyaikaa, tarkemmin sanottuna teknologioiden suhdetta ihmismieleen ja sieluun. Työ jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsittelen identiteettiä ja muistia sekä taiteentekemisen mahdollisuuksia sosiaalisen median kontekstissa. Toisen osan keskiössä on huoli, jota käsittelen Porin taidemuseoon suunnittelemani pedagogisen installaation näkökulmasta. Tutkielman menetelmällisenä asenteena on, elokuvaohjaaja Chris Markeria mukaillen, mielenkiinto kaikkien ilmaisumuotojen kokonaisuutta, eri medioiden keskinäistä – selkeää tai salaista – vastaavuutta ja riippuvuutta kohtaan. Maalarin tavoin olen lähtenyt vain näkemisen ja kommunikaation kysymyksestä ja pyrkinyt mukauttamaan sen mihin tahansa käsillä olevaan mediaan. Essee, bricolage ja kirjallinen montaasi muodostavat työn metodin, mutta ovat myös sen tutkimuskysymyksiä. Teoksellinen tutkielma jakautuu kahteen osaan. Apinan muotokuva -niminen ensimmäinen osa liittyy pseudonyymiin, jolla oli opinnäytteen jättöhetkellä ollut 18 kuukauden ajan profiili sosiaalisessa mediassa sekä blogi, johon tuotin lopulta 68 valokuvaa ja 31 videota. Tämän lisäksi minulla oli suuri määrä muuta projektiin kerättyä materiaalia, joka yhdessä julkaistun kanssa toimi pohjana ensimmäiselle osalle. Kerätyssä ja koostetussa ilmenee prospektiivisen ja retrospektiivisen otteen ristivalotus. Kirjallisessa osuudessa tarkastelen toimintamaalauksen (action painting) liitettyä vapautumisen potentiaalia ja ajallista luonnetta suhteessa digitaalisesti ohjelmoituihin kommunikaation pintoihin. Ensimmäisen osaan kuuluu myös video nimeltä MODE NR3X–RAM. Tekniikan aika -nimisessä toisessa osassa käsittelen museopedagogiaa ja tšekkiläisen mediataiteilija Pavel Mrkusin Next Planet -näyttelyyn suunnittelemani installaation taustalla olleita ajatuksia. Installatiossa nostin esiin mustan laatikon käsitteen, jota puran Bruno Latourin ja Vilém Flusserin ajatusten kautta. Lisäksi mukana on Bernardt Stiegler ja hänen teoksessaan Taking Care of Youth and Generations alleviivaama huomion kiinnittämisen merkitys ja hengen teknologioiden käsite sekä ajatus huolesta, joka tulisi nostaa poliittisen päätöksenteon ytimeen. Museo näyttäytyy tilana, jossa pedagogian emansipatorinen potentiaali kasvaa, kun auktoriteettisuhteita on mahdollista purkaa dialektisesti muista oppimisympäristöistä poikkeavalla tavalla. Erilaisena ja muuttuvana moniaistisena ympäristönä kommunikaatio voi olla kokemuksellisempaa ja oppiminen avartavampaa aistien tukiessa käsitteellistä ajattelua. Linssit välittävät, koodit järjestävät – kuvat, sanat ja äänet. Tutkielma on teos, jossa mikrologinen katse, keräily, kokeileva koostaminen ja individuaation kysymys asettuu vasten taidemuseoinstituutiota kollektiivista tajuntaa pedagogisesti käsittelevänä muistiorganisaationa. Minkälaisten (mieli)kuvien maailmassa aika hahmottuu ja ajattelu tapahtuu?
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Laakso, Harri
Pyyhtinen, Olli
Keywords
muisti, huomio, teknologia, identiteetti, sosiaalinen media, bricolage, ajattelu, museopedagogia
Other note
Parts
  • Video: MODE NR3X–RAM (DVD, Bluray; 16 min 45 sek)
Citation