Tulevaisuuden verkkoympäristöjen palvelutoimitusprosessin automatisointiin tarkoitettujen operatiivisten tukijärjestelmien ratkaisustrategioita

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Suomalainen operatiivisten tukijärjestelmien toimittaja tarjoaa ratkaisuja palvelujen aktivointiin, verkkoresurssien hallintaan ja laskutustietojen keruuseen. Nämä ratkaisut ovat pääosin käytössä langattomissa verkoissa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan kyseisten ratkaisujen soveltuvuutta palvelutoimitusprosessien automatisointiin tulevaisuuden verkkoympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat runko- ja pääsyverkkojen kiinteät teknologiat, joiden suosio saavuttaa huippunsa seuraavan 5-10 vuoden aikana. Näissä verkoissa palvelujen, kuten yritys-VPN:n tai kuluttajan laajakaistan, aktivointi vaatii monimutkaisen toimitusprosessin, jonka tueksi tarvitaan ensiluokkaista tukijärjestelmää. Teknologiakatsauksen jälkeen tutkimuksessa verrataan viitteellistä tuoteportfoliota saatavilla oleviin operatiivisten tukijärjestelmien arkkitehtuurisiin viitekehyksiin, ja analysoidaan sen soveltuvuus tulevaisuuden verkkoympäristöjen palvelutoimitusprosessin automatisointiin. Myös palvelutoimitusprosessien automatisointiin soveltuvien tukijärjestelmien markkinatilanne arvioidaan, ja tämän perusteella tutkitaan optimaalisinta sovellusstrategiaa. Lopulta voidaan päätellä, että tuoteportfoliolle parhaiten soveltuvin sovellusalue on kuluttajan laajakaistan, ja siihen liittyvien kehittyneempien IP-palveluiden palvelutoimitusprosessien automatisointi.

A Finnish Operation Support Systems (OSS) vendor provides solutions for service activation, network inventory and event mediation. These solutions have mostly been deployed in mobile environments. In this thesis it will be studied how feasible it is to use similar solutions for service fulfilment in Next Generation Networks (NGN). NGN is a broad term that describes some key architectural evolutions in telecommunication core and access networks that will be deployed over the next 5 to 10 years. In these networks service, e.g. Triple Play or Virtual Private Network (VPN), activations require an extensive service fulfilment process that must be supported by first-class OSS. After introducing the NGN technologies, the research compares a reference product portfolio to available service fulfilment frameworks and evaluates the applicability. The study analyses the current state of service fulfilment OSS markets and evaluates various solution strategies. Eventually it will be concluded that the most interesting and adequate solution scenario is residential broadband, including value-added IP services.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Partanen, Pekka; M.Sc.
Keywords
service fulfilment, Operations Support System (OSS), NGN, IP services, broadband, palvelutoimitusprosessi, operatiivinen tukijärjestelmä, runkoverkko, pääsyverkko, IP-palvelut, laajakaista
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010326