Tuulen aiheuttaman ilmanvirtauksen simulointi rakennusfysikaalisen toiminnan analysoinnin ja suunnittelun työkaluna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
86+11
Series
Description
Supervisor
Lü-Tervola, Xiaoshu
Thesis advisor
Nieminen, Jyri
Keywords
rakennusfysiikka, virtaussimuloinnit, turbulenssi, tuuli
Other note
Citation