Information architecture - analysis of information needs in drug development process at Orion Pharma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Description
Keywords
Johtaminen, Tietämyksenhallinta, Organisaatio, Lääketeollisuus, Yritysviestintä, Tieto, Tietojärjestelmät, Internet, Viestintä, Terveystalous
Other note
Citation