Liikennemerkkien muotojen ja värien havaitseminen ääreisnäkökentässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
(6) + 105 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Häkkinen, Sauli
Thesis advisor
Karttunen, Raimo
Keywords
Other note
Citation