Nostureiden suurten kantopyörien muodon hakeminen valmistustekniikan vaatimusten ja elementtimenetelmällä saadun jännitysjakauman pohjalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
141 s. + liitt. 3
Series
Description
Supervisor
Pennala, Erkki
Keywords
Other note
Citation