On konstruoitava 4x20 h.v. kaasumoottori kaasuttajineen. Kone on nopeasti kulkeva ja rakennettava siten että se sopii laivakoneeksi.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1922
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation