A study on savings potential in energy and water consumption of a heatset offset magazine printing plant

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMähönen, Anne
dc.contributor.authorNieminen, Sari
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Chemical Engineeringen
dc.contributor.supervisorDahl, Olli
dc.date.accessioned2020-12-23T17:31:38Z
dc.date.available2020-12-23T17:31:38Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEnvironmental responsibility has long been one of the guiding principles of Hansaprint Oy and the company has made the effort to reduce its environmental load during the years. The objective of this study was to examine ways to further reduce energy and water consumption of the Hansaprint magazine printing plant and to investigate the consumption distribution to various end uses. Total consumptions of the plant are monitored but the consumption of various end uses are mainly not metered or monitored separately. Thus, in this study the share of large end uses was estimated using operating hours and device specific consumption information. Furthermore, the savings potential related to present solutions was evaluated. The examination revealed that although significant improvement has already been made remarkable savings potential still remains. Largest savings potential relates to controlling the waste air amount of heatset dryers. At present the control does not observe the ink amount or paper web width used while adjusting the waste air amount. Regulating the waste air output based on these measures and reducing the exhausted air amount in standby would decrease the gas consumption significantly. Remarkable savings potential relates additionally to compressed air production while centralized control of the compressors is lacking. Furthermore, it was observed that lighting could be reduced with the help of motion detectors and rather many devices seem often to be left on outside production hours. Additionally, some of the air conditioning fans were observed to have high specific power consumption and air conditioning hours of offices and the cafeteria could be reduced. In addition, the readings of the water consumption meters of the plant should be compared to each other monthly using graphical presentation to detect possible fluctuations in consumption and the meters should be calibrated regularly. Comparisons to earlier studies indicate that energy consumption in the plant is on average level. Nevertheless, implementing the savings potential observed in this study will notably reduce the consumption and monitoring it more precisely in the future should be paid attention.en
dc.description.abstractVastuullisuus ympäristöasioissa on jo vuosia ollut yksi toiminnan ohjausperiaatteista Hansaprint Oy:ssa ja yritys on panostanut pitkäjänteisesti toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tämän työn tavoitteena oli ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi selvittää, miten Hansaprintin aikakauslehtitehtaalla energian- ja vedenkulutusta voidaan tehostaa ja miten kulutukset kiinteistössä jakautuvat. Kiinteistössä seurataan vuoden kokonaiskulutuksia eri energialajeittain ja vesimittareittain, mutta eri kulutuskohteiden kulutuksia ei seurata. Tästä syystä käyttötuntien ja laitekohtaisten energiankulutustietojen perusteella arvioitiin laskennallisesti eri kulutuskohteiden osuus kokonaiskulutuksista ja samalla tarkasteltiin nykyisiin ratkaisuihin liittyvää säästöpotentiaalia. Tehtaalla todettiin jo toteutetun merkittäviä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, mutta säästöpotentiaalia havaittiin kuitenkin edelleen liittyvän useisiin kulutuskohteisiin. Suurin säästöpotentiaali havaittiin painokoneiden kuivausuunien ohjauslogiikassa. joka ei huomioi painotyöhön käytettävää värimäärää ja rataleveyttä kuivaimen poistoilmamäärän ohjauksessa. Todellisiin tuotantomuuttujiin perustuvalla poistoilmamäärän ohjauksella ja lepotilan poistoilmamäärän pudottamisella kaasunkulutus putoaisi olennaisesti ja mahdollisuudet parantaa ohjauslogiikkaa onkin syytä selvittää huolellisesti. Myös aikakauslehtitehtaan paineilmantuotantoon liittyy paljon kehityspotentiaalia, sillä järjestelmässä ei ole keskusohjausta. Lisäksi havaittiin, että valaistusta voitaisiin vähentää liiketunnistimien avulla ja yleisesti ottaen useiden laitteiden havaittiin olevan usein turhaan päällä. Osalla suurimmista ilmastointikoneista havaittiin olevan korkea ominaissähkönkulutus ja toimistojen sekä ruokalan ilmastoinnin käyttöaikoja on varaa lyhentää. Kiinteistön vesimittarien lukemia taas kannattaisi ryhtyä seuraamaan kuukausittain graafisesti poikkeamien havaitsemiseksi ja mittarit liittää säännöllisen kalibroinnin piiriin. Aiempiin tutkimuksiin verrattaessa aikakauslehtitehtaan energiankulutus näyttää jo nyt olevan keskimääräisellä tasolla. mutta havaitun säästöpotentiaalin toteuttaminen tulee vähentämään sitä huomattavasti ja kulutuksia olisi jatkossa syytä seurata entistä tarkemmin.fi
dc.format.extent85
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99420
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358247
dc.language.isofien
dc.programme.majorPaperi- ja painatustekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-21fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordheatset offseten
dc.subject.keywordheatset-offsetfi
dc.subject.keywordenergy consumptionen
dc.subject.keywordenergiankulutusfi
dc.subject.keywordwater consumptionen
dc.subject.keywordvedenkulutusfi
dc.subject.keywordsavings potentialen
dc.subject.keywordsäästöpotentiaalifi
dc.titleA study on savings potential in energy and water consumption of a heatset offset magazine printing planten
dc.titleSäästöpotentiaalin selvittäminen heatset-offset-aikakauslehtitehtaan energian- ja vedenkulutuksessafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_06743
local.aalto.idinssi42694
local.aalto.openaccessno
Files