Materiaaliteknisen asiantuntija-, mittaus- ja analyysipalveluliiketoiminnan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Department
Koneenrakennustekniikan laitos
Major/Subject
Valimotekniikka
Mcode
Kon-80
Degree programme
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
This thesis explains the current situation of the need and availability of materials testing services related to foundry industry. The project aims to create a collaborative network between the Foundry Institute, Tampere University of Technology, Tampere Polytechnic, Metropolia University of Applied Sciences and Aalto University School of Science and Technology to offer the foundry industry the needed material testing and consulting services with fast delivery time. This thesis presents the basic properties of cast materials, the most common testing methods and assesses the suitability of these methods for casting reproductions analysis. The literature survey has been divided between materials testing as part of the production, and business networking and its consequences. The actual research part deals with the current state of the Finnish foundries and their future prospects under the pressure of the changes in the economic trends. Research was carried out with questionnaires sent to the foundries and with personal interviews of representatives of the related companies. In the results it can be seen that in about half of the foundries materials testing is outsourced. The interviews also revealed that foundries would like to find a partner who could provide comprehensive testing and expert consulting services.

Tässä diplomityössä selvitetään valimotekniikkaan liittyvien aineenkoetuspalvelujen nykytilanne tarpeen ja saatavuuden osalta. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteistyöverkosto Valimoinstituutin, Tampereen Teknillisen Yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun välille tarjoamaan valimoteollisuudelle sen tarvitsemia aineen koetus- ja asiantuntijapalveluja nopealla toimitusajalla. Työssä esitellään valumateriaalien yleisiä ominaisuuksia ja yleisimmät aineenkoetusmenetelmät sekä arvioidaan näiden menetelmien soveltuvuutta valamalla valmistettujen kappaleiden analysointiin. Kirjallisuustutkimus on jaettu koskemaan aineenkoetusta tuotannon osana sekä yritysten verkostoitumista ja siitä aiheutuvia seurauksia. Työn varsinainen tutkimusosuus käsittelee Suomen valimoiden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä talouden trendien aiheuttamien muutosten paineessa. Selvitys suoritettiin valimoille lähetetyn kyselylomakkeen ja aiheeseen liittyvien yritysten edustajien haastattelututkimuksena. Tuloksista voidaan havaita, että noin puolet valimoiden aineenkoetuksesta on ulkoistettu. Haastatteluissa ilmeni myös, että valimot haluaisivat löytää yhteistyökumppanin, joka voisi tarjota laaja-alaisesti testaus- ja asiantuntijapalveluita.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Thesis advisor
Kotamies, Juha
Keywords
casting, aineenkoetus, cast irons, materiaalianalyysi, fatigue testing, kovuusmittaus, hardness testing, laatu, materials analysis, liiketoimintaverkostot, NDT-testing, NDT-menetelmät, outsourcing, teräs, steel, ulkoistaminen, tension test, valaminen, quality, valuraudat, networking, vetokoe, verkostuminen, väsytyskokeet
Other note
Citation