Unified testing framework for GUI tools of variable speed drives

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Älykkäät tuotteet
Mcode
ETA3006
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
76+0
Series
Abstract
Testing is an important way to ensure the quality of embedded systems. To establish known testing environments and to obtain cost savings through automation, automated testing frameworks are built around them. This thesis presents a design of an automated testing framework that unifies automated testing frameworks of three different graphical user interface tools of variable speed drives. The new framework is named Unified testing framework and it allows testing that the three user interface tools work both together and with the variable speed drives. The thesis has a focus on embedded devices because variable speed drives and one of the user interface tools is an embedded device. The other two user interface tools are PC software and smartphone software. This thesis is structured to four parts. First a literature survey on theory of testing frameworks is conducted. Then the gained knowledge is applied into analyzing the three existing testing frameworks. After this analysis the design of the Unified testing framework is presented. The validity of the design is proven using a prototype. The validation is done based on its coverage, maintainability and performance.

Testaus on tärkeä keino sulautettujen järjestelmien laadun varmistamisessa. Sulautetuille järjestelmille rakennetaan testausjärjestelmiä, jotta voidaan varmistua testausympäristöstä ja jotta testausta automatisoimalla saataisiin rahallisia säästöjä. Tämä työ esittelee automatisoidun testausjärjestelmän joka yhdistää kolme erillistä taajuusmuuttajasähkökäyttöjen graafisten käyttöliittämätyökalujen automatisoitua testausjärjestelmää. Uuden automatisoidun testausjärjestelmän nimi on Unified testing framework. Tämän uuden testausjärjestelmän avulla voidaan testata, että kaikki kolme käyttöliittymätyökalua toimivat oikein sekä keskenään, että taajuusmuuttajasähkökäyttöjen kanssa Tämä työ keskittyy sulautettuihin järjestelmiin, koska taajuusmuuttajasähkökäytöt ja yksi käyttöliittymätyökaluista on sulautettu järjestelmä. Kaksi muuta käyttöliittymätyökalua ovat tietokoneella ja älypuhelimella toimivia ohjelmistoja. Tämä työ on jaettu neljään osaan. Ensiksi tutustutaan testausjärjestelmien teoriaan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tätä tietoa sitten sovelletaan analysoimaan alkuperäisiä testausjärjestelmiä. Tämän perusteella muodostetaan ja esitetään Unified testing frameworkin suunnitelma. Lopuksi Unified testing framework validoidaan käyttämällä apuna prototyyppiä. Validointi tapahtuu käyttämällä mittareina kattavuutta, ylläpidettävyyttä ja suorituskykyä.
Description
Supervisor
Kyrki, Ville
Thesis advisor
Hu, Zhongliang
Keywords
testing framework, automation, embedded systems, variable speed drive
Citation