Miten vaikuttavat täyte- ja pigmenttiaineet erilaisten paperilaatujen läpinäkyväisyys ja kuultavuus (contrast ratio)- ominaisuuksiin, erikoisesti lisäaineiden raemuotoon ja suuruuteen nähden

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1937
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
121
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation