Tutkimus vapaamitoille soveltuvasta valmistustarkkuusjärjestelmästä paperiteollisuuden koneiden valmistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69 s. + liitt. 10
Series
Description
Supervisor
Serlachius, Jorma
Keywords
Other note
Citation