Evaasiotekniikoiden tehokkuus tunkeutumisenestojärjestelmiä vastaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-16
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
60 + 7
Series
Abstract
Evaasioita ja evaasiokombinaatiota käytetään naamioimaan hyökkäyksiä, jotta tietoturvalaitteet eivät havaitsisi niitä. Diplomityössä tutkitaan näiden tekniikoiden tehokkuutta uusimpia tunkeutumisenestojärjestelmiä vastaan. Yhteensä 11 tunkeutumisenestojärjestelmää tutkittiin, joista 10 on kaupallista ja yksi ilmainen. Tutkimuksessa suoritettiin neljä koetta. Jokainen koe sisälsi miljoona hyökkäystä, jotka suoritettiin jokaista tunkeutumisenestojärjestelmää vastaan satunnaisin evaasioin ja evaasiokombinaatioin. Käytetty hyökkäys pysyi samana yksittäisen kokeen aikana, mutta jokainen hyökkäys oli naamioitu eri evaasiotekniikoin. Yhtenäistettyjä konfiguraatioita käytettiin, jotta saataisiin vertailukelpoisia tuloksia. Tulokset osoittavat, että evaasiotekniikat ovat toimivia suurinta osaa testattuja tunkeutumisenestojärjestelmiä vastaan. Vaikka osa evaasiotekniikoista on peräisin 1990-luvulta, ne voidaan saada hienosäädettyä huijaamaan suurinta osaa testatuista laitteista. Yksi evaasiotekniikka ei ole aina riittävä, jotta voitaisiin välttää hyökkäyksen havainnointi. Monen eri tekniikan yhdistäminen lisää kuitenkin todennäköisyyttä löytää tapa kiertää havainnointi.

Evasions and evasion combinations are used to masquerade attacks in order to avoid detection by security appliances. This thesis evaluates the effectiveness of these techniques against the state of the art intrusion prevention systems. In total, 11 intrusion prevention systems were studied, 10 commercial and 1 free solution. Four experiments were conducted in this study. Each of the experiments contained a million attacks that were performed with randomized evasions and evasion combinations against each intrusion prevention system. The used attack stayed the same during a single experiment, but each attack was disguised with different evasion techniques. Standardized configurations were used in order to produce comparable results. The results indicate that evasion techniques are effective against the majority of tested intrusion prevention systems. Even though some of the techniques are from the 1990s, they can be fine-tuned to fool most of the tested appliances. One evasion technique is not always enough to avoid detection, but combining multiple techniques increases the possibility to find a way to evade detection.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Särelä, Mikko
Keywords
evasions, evasion combinations, intrusion prevention systems, network security, IPS, evaasiotekniikat, evaasiokombinaatiot, tunkeutumisenestojärjestelmät, tietoturva
Citation