Remote diagnostics of multinip calender

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMäenpää, Tapio
dc.contributor.authorUusiniitty, Toni
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKoivo, Heikki
dc.date.accessioned2020-12-04T18:35:23Z
dc.date.available2020-12-04T18:35:23Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena on kehittää konsepti nykyaikaisen monitelakalanterin etädiagnostiikan ratkaisemiseksi. Työssä keskitytään Metso-konsernin monitelakalanteriin, OptiLoadiin. Työn alkuosassa esitellään kalanteroinnin yleiset periaatteet ja eri kalanterointimenetelmät. Tämän jälkeen käydään läpi OptiLoad -monitelakalanterin rakenne yksityiskohtaisemmin. Elinkaari- ja etädiagnostiikkaluvussa esitellään elinkaariajattelun ja etädiagnostiikan periaatteet sekä käydään läpi tietoturvavaatimuksia ja ratkaisuja. Lisäksi esitellään Metso-konsernin etäyhteysratkaisu ja Metso Paper Servicen kalantereille tarjoama etävalvontapalvelu. Seuraavaksi esitellään kalanterit -yksikön asiantuntijahaastatteluiden tulokset. Haastatteluiden avulla selvitettiin näkemyksiä toiminnoista, jotka tulisi liittää etädiagnostiikan piirin. Työn lopussa on esitetty konsepti toiminnoista ja tekniikoista, joilla kalanterin etädiagnostiikka voidaan järjestää. Konsepti antaa erään ratkaisun niin tiedon keräämiseen, siirtoon kuin diagnostisointiinkin. Tilastollista tiedon analysointia testataan lisäksi simuloimalla ja todetaan sen toimivan odotetusti.fi
dc.format.extent67 s. + liitt. 8
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91703
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450538
dc.language.isofien
dc.programme.majorSysteemitekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-74fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordcalenderen
dc.subject.keywordkalanterifi
dc.subject.keywordremote diagnosticsen
dc.subject.keywordetädiagnostiikkafi
dc.subject.keywordremote serviceen
dc.subject.keywordetähuoltofi
dc.titleRemote diagnostics of multinip calenderen
dc.titleMonitelakalanterin etädiagnostiikkafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37040
local.aalto.idinssi25286
local.aalto.openaccessno
Files