Remote diagnostics of multinip calender

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Systeemitekniikka
Mcode
AS-74
Degree programme
Language
fi
Pages
67 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on kehittää konsepti nykyaikaisen monitelakalanterin etädiagnostiikan ratkaisemiseksi. Työssä keskitytään Metso-konsernin monitelakalanteriin, OptiLoadiin. Työn alkuosassa esitellään kalanteroinnin yleiset periaatteet ja eri kalanterointimenetelmät. Tämän jälkeen käydään läpi OptiLoad -monitelakalanterin rakenne yksityiskohtaisemmin. Elinkaari- ja etädiagnostiikkaluvussa esitellään elinkaariajattelun ja etädiagnostiikan periaatteet sekä käydään läpi tietoturvavaatimuksia ja ratkaisuja. Lisäksi esitellään Metso-konsernin etäyhteysratkaisu ja Metso Paper Servicen kalantereille tarjoama etävalvontapalvelu. Seuraavaksi esitellään kalanterit -yksikön asiantuntijahaastatteluiden tulokset. Haastatteluiden avulla selvitettiin näkemyksiä toiminnoista, jotka tulisi liittää etädiagnostiikan piirin. Työn lopussa on esitetty konsepti toiminnoista ja tekniikoista, joilla kalanterin etädiagnostiikka voidaan järjestää. Konsepti antaa erään ratkaisun niin tiedon keräämiseen, siirtoon kuin diagnostisointiinkin. Tilastollista tiedon analysointia testataan lisäksi simuloimalla ja todetaan sen toimivan odotetusti.
Description
Supervisor
Koivo, Heikki
Thesis advisor
Mäenpää, Tapio
Keywords
calender, kalanteri, remote diagnostics, etädiagnostiikka, remote service, etähuolto
Other note
Citation