Kehityskeskustelujen sisällön ja keskustelukäytännön vaikutus yksilötasolla koettuun hyötyyn - Case Engel-Yhtymä Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Organisaation kehittäminen, Henkilöstöhallinto, Esimiehet, Työntekijät, Viestintä
Other note
Citation